Nguy cơ gia tăng nhanh các bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam

Bệnh không lây nhiễm đang trở thành thảm họa của xã hội hiện đại, lối sống…